Laatste nieuws: 4 augustus 2016:

Laatste nieuws: 4 augustus 2016:

Eigen algemene voorwaarden gepubliceerd. Op 4 augustus 2016 zijn de algemene voorwaarden gepubliceerd op de website van ons kantoor, die van toepassing zijn op elke opdracht voor de juridische dienstverlening als advocaat. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de verdere professionalisering van onze advocatenpraktijk, die zoals bekend voornamelijk gericht is op het beroepsmatig vervoer van goederen en personen over de weg en alles wat daarmee kan samenhangen. De voorwaarden zijn via het menu elders op deze website te downloaden en te lezen.