Specialisaties

Mr. H.C. van den Akker heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 b, eerste lid, van de 'Regeling op de advocatuur' in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 
- ALGEMENE PRAKTIJK (civiel recht, bestuursrecht, strafrecht) 
- TRANSPORT- EN HANDELSRECHT
Deze registratie verplicht hem ....

Lees verder

Praktijk

· Juridische adviezen / procedures
· Legal scan van voorwaarden
· Verzekeringen / polisvoorwaarden
· Contracten opstellen / beoordelen
· Schadeprocedures
· Incassoprocedures
·

Lees verder

Historie

Advocatenkantoor Van den Akker bestaat sinds 1 mei 1999, aanvankelijk alleen onder de naam Advocatuur Transport en Logistiek. Het kantoor was eerst gevestigd op de bedrijventerreinen “Goudse Poort” in Gouda en “Coenecoop” in Waddinxveen. Tijdens de periode 2010-2014, toen advocaat Van den Akker wethouder was van Gouda, was het kantoor in verband daarmee tijdelijk gesloten. In 2014 is ....

Lees verder

Advocaat

Sinds zijn middelbare schooltijd is Hans van den Akker al betrokken bij het wegtransport. In zijn vrije tijd hielp hij in de onderneming van zijn vader bij het opstellen van douane- en vervoersdocumenten en bij het in- en uitklaren en van wagenladingen aan de landsgrenzen. Tijdens zijn militaire dienstplicht is hij opgeleid tot wegtransportofficier. In 1980 ..........

Lees verder

Waarmee mogen wij u van dienst zijn ?

Ons kantoor is gespecialiseerd in het vervoerrecht, met name het recht betreffende het beroepsmatig vervoer van personen en goederen over de weg. Transportadvocaat mr. H.C. (Hans) van den Akker verleent advies en rechtsbijstand aan vervoerders of hun opdrachtgevers bij diverse juridische vraagstukken, waarmee zij worden geconfronteerd, zoals ladingschade, retentierecht, aansprakelijkheid, vertraging, verjaring, CMR, AVC2002, WVW, RVV, ADR, VLG, Wwg/Rwg, Wp2000.
Call Now Button