Wie is advocaat Hans van den Akker? 

Sinds zijn middelbare schooltijd is Hans van den Akker al betrokken bij  het wegtransport. In zijn vrije tijd hielp hij in de onderneming van zijn vader bij het opstellen van douane- en vervoersdocumenten en bij het in- en uitklaren en van wagenladingen aan de landsgrenzen. Tijdens zijn militaire dienstplicht is hij opgeleid tot wegtransportofficier.

In 1980 studeerde Van den Akker af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de bedrijfsjuridische- en privaatrechtelijke studierichting met het vervoerrecht als keuzevak. Aansluitend trad hij in dienst als secretaris juridische zaken van de de toenmalige KNVTO (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen, thans KNV: Koninklijk Nederlands Vervoer) en kreeg toen te maken met de juridische aspecten van zowel het beroepsmatig vervoer van goederen als dat van personen over de weg, zoals openbaar vervoer, taxivervoer en ambulancevervoer.

In 1988 werd hij hoofd juridische zaken van NOB-Wegtransport in Rijswijk. In die functie ondersteunde hij onder meer vervoerders van gevaarlijke stoffen, verhuizers en koeriers en was hij nauw betrokken bij het opstellen van vele deelmarktvoorwaarden. Na de fusie met Wegvervoer CVO in 1993 waaruit Transport en Logistiek Nederland is ontstaan, was Van den Akker tot 1998 bij TLN werkzaam als beleidsmedewerker strategie en beleid juridische zaken om vervolgens over te stappen naar de advocatuur.

Op 1 mei 1999 richtte hij onder de naam Advocatuur Transport en Logistiek zijn advocatenkantoor in Gouda op gericht op de logistieke sector.

Vanaf eind 2003 werden ook ondernemers in de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche, bijgestaan op het gebied van het bouwrecht, met name in het vastgoedonderhoud en bij aanneming van werk.

Naast vervoerrecht en bouwrecht wordt een algemene praktijk gevoerd. De dienstverlening vindt plaats vanuit de eigen locatie in Gouda onder de naam Advocatenkantoor Van den Akker.

Bel nu voor juridisch advies en rechtsbijstand: +31 (0) 182 - 76 15 24

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen voor allerhande andere juridische vragen.
Het eerste telefonische gesprek is gratis !

Call Now Button