logo geschillencommissie

Klachten- en geschillenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of de declaratie, dient u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Er zal dan in overleg met u worden getracht een oplossing te vinden.

Indien dat niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Ons kantoor  is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Een en ander is vastgelegd in  onze kantoorklachtenregeling.

Klik voor onze klachtenregeling op de volgende link:

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Van den Akker

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via de Contactpagina .

Bel nu voor juridisch advies en rechtsbijstand: +31 (0) 182 - 76 15 24

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen voor allerhande andere juridische vragen.
Het eerste telefonische gesprek is gratis !

Call Now Button